วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

พระพุทธเจ้าในอนาคต 10 พระองค์

1. พระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลคือพระอชิตเถระ ตรัสรู้ที่ไม้กากะทิง
พระชนม์ 80,000 ปี พระกายสูง 80 ศอก

2. พระรามสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลคืออุตมรามราช ตรัสรู้ที่ไม้แก่นจันทน์แดง
พระชนม์ 90,000 ปี พระกายสูง 80 ศอก

3. พระธรรมราชสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลคือพระเจ้าปเสนทิโกศล ตรัสรู้ที่ไม้กากะทิง
พระชนม์ 50,000 ปี พระกายสูง 16 ศอก

4. พระธรรมสามีสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลคืออภิภูเทวราช ตรัสรู้ที่ไม้รังใหญ่
พระชนม์ 100,000 ปี พระกายสูง 80 ศอก

5. พระนารทสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลคืออสุรินทราหู ตรัสรู้ที่ไม้แก่นจันทน์แดง
พระชนม์ 10,000 ปี พระกายสูง 20 ศอก

6. พระรังสีมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลคือจังกีพราหมณ์ ตรัสรู้ที่ไม้ดีปลีใหญ่หรือไม้เลียบ
พระชนม์ 5000 ปี พระกายสูง 60 ศอก

7. พระเทวเทพสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลคือสุภพราหมณ์ ตรัสรู้ที่ไม้จำปา
พระชนม์ 80,000 ปี พระกายสูง 80 ศอก

8. พระสีหสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลคือโตเทยยพราหมณ์ ตรัสรู้ที่ไม้แคฝอย
พระชนม์ 80 ปี พระกายสูง 60 ศอก

9. พระติสสสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลคือช้างนาฬาคีรี ตรัสรู้ที่ไม้ไทร
พระชนม์ 80,000 ปี พระกายสูง 80 ศอก

10. พระสุมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลคือช้างปาลิไลยกะ ตรัสรู้ที่ไม้กากะทิง
พระชนม์ 100,000 ปี พระกายสูง 60 ศอก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น